Full fart i skogen OPPDATERT

Det er full fart i skogsdrifta i Surnadal, Rindal og Halsa. Sollid Skog AS får mye av hogstarbeidet. Skogeierne får bra pris.

Innerst i granskauen: Sollid Skog i fult arbeid med å høgge tømmer hos skogeierne på Haugen i Surnadal. 

Nyheter

Etterspørselen etter tømmer er stor. Både innenlands, men ikke minst utenlands. Norsk tømmer selger godt, og etterspørselen etter tømmer gjør at prisene stiger. Skogen av trær er stor. Tilgangen på virke er god. Det er granskogen plantet for femti år siden som nå er inne i sin gullalder.