Tallet på usynlige i trafikken øker

- Flere må bruke refleks.
Nyheter

Trygg Trafikk har gjennomført reflekstellinger over hele landet hvert år siden 2002 og utviklinga har vært svært positiv over tid. Reflekstellingene for 2019 viser derimot at andelen nordmenn som bruker refleks gikk ned til 41 prosent fra 44 prosent i 2018.