– Starter kraftsenter for veterinærtjenester

En gruppe husdyrprodusenter samt to veterinærer har tatt initiativ til etablering av et veterinærkontor i Surnadal. Indre Nordmøre veterinærkontor AS (INVET). Åpner i juni.

INVET: Anders A. Karlsen, PederSaltrø, Tone Merete Hoås, Sivert Mauset, Karoline Mosand Reitan og Oddvar Mikkelsen. 

Nyheter

Gruppa ser et behov for å organisere det veterinærfaglige tilbudet i kommunen på en måte som bedre samsvarer med de utfordringer og krav som stilles i den profesjonelle husdyrproduksjonen, de krav og ønsker som stilles til faglig og sosialt miljø hos yngre utøvende veterinærer, samt reetablere et fast tilbud til smådyr (kjæledyr). En klinikk vil også slik INVET ser det, lette rekrutteringa av unge og nyutdanna veterinærer til distriktene. Veterinærer som ellers ville søkt seg til en dyreklinikk i en større by eller ett større senter. For mange unge nyutdanna ser seg ikke råd til å opprette enkeltmannsforetak og starte for seg sjøl på bygda som alternativet ofte er. De unge ønsker også gjerne mulighet til å kunne ta kurs og etterutdanning, også det enklere ved en klinikk enn som egen næringsdrivende. Samt det å ha vikar ved sjukdom eller permisjon.