Ordførar vil ha raskare framdrift på bygging av helsehus

Bygger for nærare 300 millionar kroner.
Nyheter

Arbeidet med planlegging og dimensjonering av eit framtidig «Surnadal Helsehus 2030» på Bårdshaugen skal halde fram, med både gjennomføring av byggeprosjekt på kort sikt og meir langsiktige utviklingsplanar. I det vidare arbeidet skal heile Bårdshaugsområdet med noverande bygningsmasse og moglege nybygg vere er ein del av løysinga.