Sparebank1 tredobler støtten til gode formål

Deler ut 200 millioner i Midt-Norge.

Vekst: Lokalt i Surnadal og Sunndal kan Sparebank 1 SMN vise til bra vekst og god forankring, både på utlån og innskudd, sier Berit Skralthaug.  Foto: Geir Forbregd

Nyheter

Historisk godt resultat i 2019 gjør at SpareBank 1 SMN kan dele ut 200 millioner kroner til allmennyttige formål i Midt-Norge. Det er tre ganger så mye som årene før. Nå får alle som bor i regionen si sitt om hva pengene bør brukes til.