Landets jegere og fiskere er bekymret over Statskogs salg av skog og utmark:

– Staten selger arvesølvet vårt – jakt og fiske er en folkeaktivitet, ingen rikmannssport

– Dette er det norske arvesølvet. Allmennhetens tilgang til jakt, fiske og friluftsliv settes her på spill. Jakt og fiske er en folkeaktivitet, ikke en rikmannssport forbeholdt minoriteten. Det sier leder i NJFF Møre og Romsdal, Monica Malmedal, om Statskogs storstilte salg av skog– og utmarkseiendommer. Bare i Møre og Romsdal og i Trøndelag har Statskog nå solgt mer enn 220 000 dekar.

Kampsak: Statsskogs salg av eiendommer har lenge vært en kampsak for NJFF, som mener salget må stoppes. Salget er med på å ødelegge tilgangen på jakt og fiskeområder som har vært tilgjengelig for allmennheten i flere generasjoner, påpeker leder i NJFF Møre og Romsdal, Monica Malmedal.   Foto: Gøran Rønning

Nyheter

Statskogs oppkjøp av Orklas skogeiendommer i 2010 forutsatte en omfattende gjennomgang og salg av skog- og utmarkseiendommer for å effektivisere driften. Arronderingssalget har nå pågått siden 2011 og hittil har Statskog solgt 540 000 dekar.