GØA får støtte til kompetanseheving

Kjøper ny maskin og programvare.

Skisse av den nye omsorgsboligen i Surnadal tegnet av GØA. 

Nyheter

Surnadal kommune gir Georg Øye Arkitektkontor AS (GØA) støtte til kompetanseheving i samband med ei investering i ny maskin- og programvare for å kunne konkurrere i ein større marknad, samt kunne samarbeide på felles plattform med aktuelle entreprenørar og bustadutviklarar.