Utenlandske statsborgere uten koronasymptom kan reise heim

Det melder myndighetene.
Nyheter

Utenlandske statsborgere som er kommet til Norge fra utlandet og som derfor sitter i karantene, men ikke har utviklet symptomer på smitte, kan nå forlate Norge.

Dersom de velger å forbli i Norge, må de sitte i karantene tiden ut. Utenlandske statsborgere som sitter i karantene fordi de har vært i kontakt med smittede i Norge, må fortsatt sitte i karantene tiden ut.

Om det er og hvor mange utenlandske statsborgere dette gjelder i kommunene i Driva-distriktet har ikke kommunene oversikt over. Men utenlandske statsborgere som kan og ønsker å reise heim, bes ta kontakt med kommunen de er i om de har spørsmål.

Ellers gjelder følgende råd:

"Utreisen fra Norge forutsetter at transport fra karantenestedet til utreisestedet skjer på en smittevernfaglig forsvarlig måte. Dette innebærer følgende:

Dersom du må benytte offentlig transport eller taxi for å komme til nærmeste flyplass, busstasjon, togstasjon eller grenseovergang, må du ha minst to meters avstand til nærmeste medpassasjerer. Du må sikre god hånd- og hostehygiene. På flyplassen med direktefly ut av Norge, vil det være personell fra kommunen som kan kontaktes hvis det oppstår problemer. Det er også anledning til å reise med innenriksfly dersom det er nødvendig. Her må også reisen skje på en smittefaglig forsvarlig måte.

På innenriksflyplassene vil det imidlertid ikke være personell fra kommunen som kan kontaktes ved behov. Man kan benytte egen bil for å reise ut av landet, men er selv ansvarlig for å sjekke hvilke grensepasseringssteder som er åpne. Hvis du ønsker å forlate Norge med fly må du selv skaffe gyldig billett."