- Helsetjenestene i Rindal er under stort press

Ber hyttefolket holde seg heime.

Tester og informerer: Rindal helsetun har opprettet informasjonskanal for korona, samt en brakke på hjul for testing av mulig koronasmitte.   Foto: Magne Lillegård

Nyheter

Helsetjenesten i Rindal er satt under stort press, blant annet på grunn av at mange ansatte i helsetjenesten er satt i karantene av forskjellige grunner. Det sier kommunen i en statusoppdatering.

– Vi ber derfor innstendig om at man ikke reiser til sine hytter og følger regjeringens råd om å bli heime, sier kommunen.

Generell status i Rindal er at kommune har forberedt seg så godt som mulig i forhold til å håndtere et eventuelt smitteutbrudd.

– Vi har blant annet opprettet rutiner for virustesting på egen anvist plass, vi har etablert eget behandlingssenter når smitte er påvist og har etablert egen gruppe som skal drive med smitteoppsporing ved påvist smittetilfelle i vår kommune, heter det i pressemeldinga.

Videre skriver kommunen i sin statusoppdatering:

Vi har per nå ikke mangel på smittevernutstyr eller testutstyr. De som ikke er kritisk syk, men kommer inn under testkriteriene (helsepersonell som utvikler symptomer) kan prøvetas mandag formiddag etter avtale via koronatelefonen.

Legevakt skal ikke benyttes til ordinærtesting, men kun ved kritisk tilstand som tungpust og høy feber. Ring legevakt ved alvorlig sykdom tlf.: 116117. Legevakt er lokalisert ved Rådhuset på Orkanger, og ikke i sykehuslokalene. Du vil få veiledning i kontakt med legevakta.

Vedtak om restriksjoner på innreise til Rindal fra visse områder i Norge. Vedtak gjort 15.03.20, har i dag blitt vedtatt forlenget fram til 26.03.20. Det er ingen med påvist korona smitte i Rindal. Vi minner om Rindal kommune sin informasjonstelefon om Korona: tlf. 916 51 875