Kulturetaten i Sunndal tilpasser seg situasjonen:

Rigger Hovshall for konserter

– Det er rare og vanskelige tider. Kulturetaten i Sunndal minner om at mulighetene er mange sjøl om de fleste tilbud må holdes stengt.

Tilbud:– Tilbudet om utkjøring av bøker er blitt veldig godt mottatt, sier biblioteksjef Claus Christian Hansen og kultursjef Ole Magne Ansnes. 

Nyheter

Kultursjef Ole Magne Ansnes sier han tenker alternativt. Nå er kulturetaten blant annet i gang med å rigge Hovshall for konserter.