SNO har de siste dagene mottatt mange tips om ulovlig snøskuterkjøring

Kan få store konsekvenser.

Statens naturoppsyn har i helga gjennomført kontroller og anmeldt ulovlig kjøring både nord og sør i landet.   Foto: Statens naturoppsyn

Nyheter

Pressemelding fra Miljødirektoratet: