Surnadal Sparebank oppretter et nytt fond på 1 million kroner for frivilligheten

Vil hjelpe lag og organisasjoner

- Surnadal Sparebanks Frivillighetsfond skal bidra til økonomisk hjelp til frivillige lag, organisasjoner og foreninger, som går gjennom en vanskelig periode i den krisen som nå rammer oss alle.

Støtte: - Primært er fondet ment som en støtte til drift og ikke til investeringer, sier administrerende banksjef Allan Troelsen.. 

Nyheter

«I likhet med alle andre, opplever vi at også frivillige lag, organisasjoner og foreninger i hele regionen vår har krevende tider i den krisen og vanskelige situasjonen vi er i. Alle disse er på hver sin måte viktige for å opprettholde og utvikle attraktive lokalsamfunn og en attraktiv region. Vi i Surnadal Sparebank ønsker med dette å bidra til å redusere de økonomiske konsekvensene av krisen og gjøre deler av frivilligheten i bedre stand til igjen å blomstre når situasjonen etter hvert vil normalisere seg. Derfor etablerer vi nå et eget fond på 1 million kroner som de kan søke økonomisk støtte fra. Vi tar en for laget», kommenterer adm.banksjef Allan Troelsen i en pressemelding.