Ingen fleire innlagd på sjukehus

Lik status som i går.
Nyheter

Helse Møre og Romsdal skriv i ei pressemelding det ikkje er nokon forandring i antall innskrevne eller utskrevne fra sjukehus som følge av koronaepidemien. Totalt ligg no sju personar på sjukehus.

Ståa er slik:

Ålesund sjukehus: 1 innlagd koronapasientar ved kohortavdelinga. Tilstanden til pasienten er etter forholda god.


Volda sjukehus: 2 innlagde koronapasientar. Ein pasient på kohortavdelinga. Tilstanden er etter forholda god.
Ein pasient på intensiv, pasienten er i betring.


Kristiansund sjukehus: 2 innlagde koronapasientar. To pasientar får intensivbehandling. Tilstanden for desse er alvorleg, men stabil.


Molde sjukehus:
2 innlagde koronapasientar. Tilstanden for den eine pasienten er framleis alvorleg, men stabil. Den andre pasienten ligg innlagd ved kohortavdelinga og pasienten er i betring.


Totalt 7 pasientar med koronasmitte er innlagd i HMR pr. kl.11.30