Går i mot flytting av jordskifteretten

Forslag om å flytte Nordmøre Jordskifterett fra Surnadal til Kristiansund.
Nyheter

Domstolkommisjonen utreder ny rettsstruktur i Norge. Kommisjonen foreslår og redusere antallet rettssteder fra 60 til 22. I Møre og Romsdal betyr det at de fire tingrettene i dag samles i et hovedsete i Ålesund, mens det er noe usikkert hva kommisjonen mener skal skje med de tre jordskifterettene. Men i departementets løsning som er basert på Domstolkommisjonens anbefaling blir ett tingrettskontor opprettholdt i Kristiansund, og da foreslås det at Jordskifteretten for Nordmøre som i dag er i Surnadal flyttes og samlokaliseres med tingretten i Kristiansund.