Kontrollutvalget tok opp Kommunedirektørs habilitet i utbyggingssak

Kommunedirektøren innstilte i utbyggingssak der nær slekt var medsøker.

Fra Brøskehagen: I saken som omhandlet Brøskehagen hyttefelt var det søkt om å legge ut flere hyttetomter og bygge flere naust innstillinga var positiv. 

Nyheter

Kontrollutvalget i Surnadal tok i siste møte opp Kommunedirektørens innstilling til saker der kommunedirektørens habilitet kan trekkes i tvil. Bakgrunn for saken var innstilling til hovedutvalget for teknikk i spørsmål om videreutbygging av Brøskehagen hyttefelt i Stangvik. Kommunedirektøren innstilte i den saken til tross for at han var i nært slektskap til medsøker og skulle dermed ikke ha innstilt.