Fem vil lede Sunndal næringsselskap

Nye søkere har meldt seg til stilling.
Nyheter

Ni personer søkte ved første gangs utlysning på stillingen som daglig leder i Sunndal næringsselskap. Bemannings- og rekrutteringsselskapet Oda Connect, som håndterer prosessen, hadde imidlertid ønske om et bredere søkertilfang, og stillingen ble derfor lyst ut på nytt.