Landbruket kever å få være med i grønn omstillingspakke

Landbruk føler seg tilsidesatt.
Nyheter

Fredag kom regjeringas pakke for grønn omstilling av næringslivet i etterkant av koronaepidemien.