Oppfordrer bøndene til å ta inn sommervikarer

Bondeorganisasjonene ønsker å ta vare på framtidas yrkesaktive generasjon.

- Gi ungdom sommerjobb:  Foto: Leder Ragna Mauset i Surnadal bondelag og leder Nina Torvik i Surnadal sau og geit oppfordrer næringslivet generelt og bønder spesielt til å gi ungdom jobb i sommer.

Nyheter

Surnadal Bondelag og Surnadal sau og geit er samstemmige i sin oppfordring til bøndene i dalføret: