Kommunestyret i Molde om Deponi 2:

Gir stram dispensasjon, utelater rammetillatelse

Fellesforslag uten punkt om rammetillatelse fikk flertall da saka om Deponi 2 kom til behandling i Molde kommunestyre.

RAUDSAND:Bergmesteren Raudsand med Deponi 2. Bildet er tatt tidligere  Foto: Eivind Leren

Nyheter

(Romsdals Budstikke:) Kommunestyret i Molde behandlet torsdag ettermiddag søknaden om midlertidig dispensasjon og rammetillatelse for Deponi 2 i bergmesteren på Raudsand. Som kjent innstilte kommunedirektøren på å godkjenne, hovedutvalget støttet innstillinga, mens formannskapet snudde om på dette. (Se historikk lenger nede i saka)