Kjempestart i Visa

– Det ble tatt over 70 lakser de første 15-16 dagene. Vi hadde en kjempestart på sesongen, sier Kåre Hindhammer i samarbeidsutvalget for Visa.

GODT FISKE: Kåre Hindhammer i samarbeidsutvalget for Visa forteller om en god start på sesongen. 

Nyheter

Hindhammer har i mange år vært ivrig fisker i Visa. Det er blitt bra med fangst også i år. Faktisk så bra at Hindhammer begynner å nærme seg kvoten for hvor mange laks det er lov å ta i løpet av sesongen.