Du kan få betalt for å være strømkunde

De rimeligste selskapene tilbyr deg 15 øre per kilomatttime dersom de velger dem.
Nyheter

Ifølge sammenlikningstjenesten elskling.no finnes det strømselskaper på markedet som per juni betalte kundene 15 øre per kilowatt time de brukte med strøm. Per i dag er spottprisen 3,27 øre for strøm per kilowatt time. I tillegg kommer påslag, moms og lovpålagte elsertifikater. Dermed blir det store variasjoner i hva kundene må betale for strømmen hos de ulike selskapene.