Får dispensajon for å byggje breiare og ha anna tak - men må ha heis i bygga

Går frå rekkjehus til leiligheitshus.
Nyheter

Politikarane i Surnadal seier ja til utbygging av felt B3 i Svartvassområdet. Utbyggar, Nordbohus Orkladal, får i tråd med dispensasjonssøknad bygge husa med pulttak og lengre gavlbredde, men får ikkje dispensasjon frå kravet om heis.