22 millioner koronakroner til Indre Nordmøre

Ekstra penger til kommunene.
Nyheter

For å bøte på ekstra utgifter kommunene har hatt som følge av nedstengning av tjenester i koronaepdemien har staten delt ut ekstra støttemidler. Kommunene Tingvoll, Sunndal og Surnadal har fått henholdsvis 4,1, 10,1 og 8,3 millioner kroner. Overføringen er delt opp i skjønnsmidler, ekstra til kommunene, skole/SFO og arbeid og aktivitet.