Vil ha rundkjøring i dette krysset

Mener krysset er uoversiktlig og farlig.

Uoversiktelig kryss: Stig Rune Andreassen sier bilister som skal ut fra Bjørgs gate må langt fram i fotgjengerfeltet for å se om det er klar bane for å krysse eller kjøre ut på Rv 70.  Foto: Ingrid Ellevset

Nyheter

Dette krysset i Sunndal sentrum bekymrer Stig Rune Andreassen såpass mye han sender brev til Statens vegvesen og Sunndal kommune, og ber vegeierne gjøre krysset trafikksikkert. Slik det er i dag må bilister kjøre inn i fotgjengerfeltet for å ha oversikt over kryssende trafikk når de skal inn på Rv 70. Fotgjengerfelt barn på veg til og fra skole sykler og går over. Stig Rune Andreassen mener ei rundkjøring vil være den tryggeste løsningen.