Får penger til innfallsporten til Trollheimen i Todalen

Arbeidsgruppa som jobber med innfallsporten til Trollheimen i Todalen har et budsjett på 580.000 kroner.

Representanter fra Surnadal kommune, Trollheimen Verneområdestyre og frivillige lag og organisasjoner som jobber med innfallsporten til Trollheimen. 

Nyheter

Det er verneområdestyret for Trollheimen som har tatt initiativet til å få innfallsporter til Trollheimen i de kommuner som grenser til Trollheimen. Meldal, Oppdal, Rennebu, Rindal, Surnadal og Sunndal. Målet er å gjøre mulighetene i og rundt Trollheimen bedre kjent og mer tilgjengelig for turister og lokalbefolkning. I Rindal er arbeidene med å få skiltet og satt opp toalett og dusjfasiliteter godt i gang. Planen er å starte arbeidet i Surnadal fra todalskrysset og innover Todalen i løpet av høsten.