Viderefører suksessen hoppid

Signerer fireårsavtale.

Signering: På bildet ser vi fra venstre: ordfører i Surnadal, Margrethe Svinvik, Alfred Øverland fra Innovasjon Norge, Aud Lindset Drågen fra Fylkesmannen, May-Britt Roald fra Møre og Romsdal fylkeskommune (leder for hoppid.no i Møre og Romsdal) og ordfører i Sunndal, Ståle Refstie. 

Nyheter

Ordførerne i Surnadal og Sunndal signerer en ny fireårsavtale som forplikter partene å samarbeide rundt hoppid.no som redskap i arbeidet med nyetablering og gründerskap. De fire partene er den enkelte kommune, Møre og Romsdal fylkeskommune, Fylkesmannen i Møre og Romsdal og Innovasjon Norge.