Forsteker veger og dammer i Folldalen

Statkraft skal de neste fem åra forsterke dammene i Folldalen og til det trengs bedre veg.

Vegen i Folldalen forsterkes og utbedres for å kunne ta tungtrafikk i fire år. 

Nyheter

Store tunge kjøretøyer kommer til å gå i skytteltrafikk inn og ut av Folldalen de neste åra. Masse og materialer skal fraktes ut og inn til rehabiliteringen av damanleggene ved Gråsjø og Follsjø kraftanlegg. Dammene må forsterkes etter myndighetens krav om sikkerhet for å ta imot mer prognosert nedbør og for å være sikrere mot terroranslag.