Inntektene står ikke i samsvar med utgiftene:

Ønsker å leie ut lokalene

Surnadalsøras Velforening markedsfører nå det ærverdige forsamlingshuset Trudvang for utleie, slik at de unngår at et salg av huset tvinger seg fram.

Vil leie ut: Inntekten må økes for å dekke drifts- og vedlikeholdskostnadene ved Trudvang. Surnadalsøras Velforening, her representert ved Sverre Drøpping (f.v.), Halvor Flatekval og Georg Øye, håper derfor på å få leietakere inn i forsamlingshuset. Her i det oppgraderte allrommet i 1. etasje.  Foto: Gøran Rønning

Nyheter

Som eier av forsamlingshuset Trudvang går Surnadalsøra Velforening nå ut for å prøve å leie ut huset. Bakgrunnen for dette er at inntektene ikke svarer til drifts– og vedlikeholdskostnader. Både strøm, forsikring, kommunale avgifter, med mer må betales, og når inntekten uteblir tømmes kontoen med oppsparte midler fort.