Sommeren er over:

Høst og heimfer for krøttera

Etter et par korte måneder på sommerbeite i Eiterdalen, er det tid for å hente krøttera på Utistu Røv heim.

Elvekryssing: Sekstito krøtter av rasen charolais heimehørende på Utistu Røv er på veg heim fra sommerbeite i Eiterdalen. På vegen må elver krysses.  Foto: Nanna Ranes

Nyheter

Av Nanna Ranes