Har du funnet bjørneskit?

Rovdata oppfordrer jegere og turfolk til å samle inn bjørneskit i høst. Prøver kan leveres til Statens naturoppsyn (SNO) i området.
Nyheter

– Vi oppfordrer folk som skal ut i skog og mark i høst til å plukke med seg en bit av bjørneskit de finner. Bruk en ren plastpose og plukk opp en prøve av skiten tilsvarende en liten spiseskje. Deretter avtaler du med SNO hvor prøven kan hentes. Så enkelt er det å bidra i bestandsregistreringen av bjørn i landet, sier Jonas Kindberg, leder i Rovdata.

Ekskrementprøver oppbevares nedfryst, separat fra matvarer og gjerne i tre døgn, fram til overlevering til SNO. Hårprøver du finner oppbevares i romtemperatur, gjerne i en konvolutt.

Å plukke bjørneskit er ikke så ekkelt som mange kanskje tror. Skiten inneholder ofte mye bær på sensommeren og høsten og lukter ikke ille.

De innsamlede prøvene leveres til vurdering hos Statens naturoppsyn (SNO) lokalt, som videresender dem til Rovdata for DNA-analyse. Resultatene gir et minimumstall på antall bjørn i Norge.

– Fungerende prøver kan avsløre kjønn og gir en unik DNA-profil på bjørnen som kan fortelle mer om dens leveområde og historikk. Siden det gjennomføres lik innsamling og analyser i Sverige, kan vi også følge med på bjørns bevegelser over landegrensene. En stor fordel med metoden er at man kan overvåke bjørnene uten å være i direkte kontakt med dem, forklarer Kindberg.

Les mer om innsamlingen av bjørneskit her.

I 2019 ble det påvist minst 148 brunbjørner i Norge.

Stortinget har fastsatt et nasjonalt bestandsmål for hvor mange ungekull med brunbjørn som skal fødes i Norge hvert år. Bestandsmålet er fordelt i utvalgte forvaltningsregioner for rovvilt. Bestandsmålet (årlige ungekull) for brunbjørn i region 6 (Møre og Romsdal og Trøndelag), er tre dyr. Bestandsstatusen i 2019 var to bjørn.

Brunbjørnen (Ursus arctos) er det største rovdyret vi har på det norske fastlandet, og de fleste individene lever i grenseområdene mot Sverige, Finland og Russland. De bjørnene som blir påvist lengre inn i landet vårt er som oftest unge hanner på vandring.