KS frykter for kommuneøkonomien

- Det er grunn til uro over utviklingen ute i kommunene. Mange kommuner som i dag sliter med å opprettholde et godt velferdstilbud vil fortsatt ha store utfordringer, sier styreleder i KS, Bjørn Arild Gram.

Styreleder i KS, Bjørn Arild Gram: - Det aller viktigste for innbyggerne, og derfor også for kommunene og for KS, er å styrke kommunenes generelle økonomi. Det er kommuneøkonomien som avgjør i hvilken grad kommunene og fylkeskommunene vil være i stand til å levere gode skoler, barnehager, helsetjenester, pleie- og omsorgstjenester, tekniske tjenester. I det hele tatt viktige velferdstjenester som innbyggerne er avhengig av, sier Gram. 

Nyheter

Han viser til mange tilbakemeldinger fra kommuner landet rundt om slitasje på både mennesker og materiell, og at mange kommuner allerede har vært tvunget til å vurdere kutt i viktige velferdstjenester for å få budsjettet til å gå opp.