Har tatt tilbake kulturlandskapet

For fire år siden fikk fire grunneierne på Flatvad tilsagn om støtte til rydding av kulturlandskapet i tilknytning til gardene. Det har gitt resultater også for veifarende.
Nyheter

Arbeidet startet denne våren, og det er Lars Bjarne Mauset fra Surnadal som har hatt oppdraget. Etter hvert som arbeidet har skredet fram, har kulturlandskapet mer og mer kommet til sin rett. Nå ligger store mengder trevirke lagret langs fjøsvegen bort til det 1000 kvadratmeter store fjøset som ligger plassert på motsatt side av riksvegen. Her er det plass til om lag 120 dyr, og det går i hovedsak på mjølkeproduksjon