Vil kjøpe aksjer i Todalsfjordprosjektet

Innstillinga fra kommunedirektøren i Surnadal var varsla.

Kommunedirektør Knut Haugen innstiller på å bli med på en retta emisjon for å utvide aksjekapitalen i Todalsfjordprosjektet AS.  Foto: Privat

Nyheter

Kommunedirektør Knut Haugen har overfor de politiske fora i Surnadal i lengre tid signalisert det vil komme en sak om å kjøpe aksjer i det nye Todalsfjordprosjektet AS for en million kroner. Bakgrunnen er fylkeskommunens ønske om å gå inn i selskapet og fylkestinget har vedtatt å gå inn med fem millioner kroner i selskapet under forutsetning av at kommunene Surnadal og Sunndal gjør det samme. Nå kommer kommunedirektøren med en positiv innstilling overfor formannskapet i Surnadal.