Rødlista naturområde under press i jakt på industritomter

Surnadal kommune trenger flere næringstomter i industriområdet.

Viktig naturområde: Det guloransje området på bildet er regulert til industriområde. Problemet er at det er et viktig naturområde med rødlista naturtyper i. 

Nyheter

Surnadal kommune har kun en ledig tomt igjen i industriområdet i industrivegen i Surnadal. Dette industriområdet er attraktivt fordi det også har Surnadal havn som nærmeste nabo. Når kommunen nå ser hvordan den kan utvide industriområdet har de kastet øynene på et rødlista strandengområde som et alternativ.