Hovedtillitsvalgt i Fagforbundet:

– Hva blir igjen på kulturhuset?

Gerda Sporsem Lervik har ikke rukket å sette seg inn i alle sparetiltakene i det nye budsjettforslaget. Men hun har gjort seg noen tanker om selve budsjettprosessen og nedbemanning på kulturhuset.

Hovedtillitsvalgt og kommunedirektør: Gerda Sporsem Lervik og Randi Dyrnes. Arkivfoto.  

Nyheter

– Vi i Fagforbundet Sunndal synes at budsjettprosessen er veldig krevende og vi skal skrive en høring på budsjettet, hvor vårt syn på saken kommer frem. Det nye forslaget til budsjett- og økonomiplan som ble lagt frem onsdag, var ukjent også for oss.