Kommunedirektøren har kuttlista og budsjettforslaget klart:

– Tror ikke disse kuttene vil medføre dramatiske konsekvenser

Spareplana er klar. Kommunedirektør Knut Haugen og økonomisjef Martha Torvik i Surnadal kommune er fornøyde med å kunne legge fram et budsjettforslag der de foreslåtte innsparingsforslagene gir et budsjett i balanse - og uten at kuttene, slik de ser det, vil medføre dramatiske konsekvenser for tjenestetilbudet i kommunen.

Fornøyd: Kommunedirektør Knut Haugen og økonomisjef Martha Torvik i Surnadal kommune er fornøyd med budsjettforslaget som nå kan legges fram for formannskapet. Koronamidler fra staten for første halvår av 2021 gjør at budsjettet for neste år viser et overskudd på 4,9 millioner kroner.  Foto: Gøran Rønning

Nyheter

Administrasjonen ved kommunedirektør Knut Haugen og økonomisjef Martha Torvik i Surnadal kommune kan nå presentere et ferdig forslag til budsjett for 2021 og økonomiplan for 2021–2024.