Verneområdestyret for Trollheimen ber om tiltak:

Vil ta ut mer jerv

Verneområdestyret for Trollheimen ber Miljødirektoratet gjennomføre tiltak for å redusere tap av beitedyr til jerv.

Med bakgrunn i Trollheimens status som prioritert beiteområde i forvaltningsplanen for rovvilt region 6, anmodes Miljødirektoratet om å iverksette skadeforebyggende tiltak i form av ekstraordinære uttak av jerv i Trollheimen.  

Nyheter

Verneområdestyret for Trollheimen vedtok i siste møte å komme med en oppmoding til Miljødirektoratet om å iverksette skadeforebyggende tiltak for å redusere belastningen beitebrukerne i Trollheimen for tiden opplever.