- Ferjer er ikke fastlandsforbindelse

Styreleder Lars Løseth i Todalsfjordprosjektet mener ei ferje aldri blir fastlandsforbindelse.

Vil ha framdrift: Styreleder Lars Løseth i Todalsfjordprosjektet sier en ferjeforbindelse aldri kan konkurrere med fastlandsforbindelse.  Foto: Geir Forbregd

Nyheter

I 80 år er det kjempet en hard kamp for å få fastlandsforbindelse over Todalsfjorden. Nå er prosjektet nærmere en realisering enn noen gang. Sunndal først og Surnadal skal godkjenne kommunedelplanene for å kunne fortsette med videre prosjektering. Møre og Romsdal fylkeskommune ønsker å sette seg i førersete i bruselskapet for å holde trykket oppe på prosjektet med førsteprioritet på fylkeskommunens liste over samferdselsprosjekt. Styreleder Lars Løseth i Todalsfjordprosjektet sier det i denne settingen er uforståelig at noen foreslår et alternativ som ikke er en fastlandsforbindelse, men ferjer til evig tid. Han sikter til Zeabuz sitt prosjekt med førerløse ferjer Innveno har gått i spissen for å introdusere i Surnadal.