Fikk metersliste i gull til koronakontroll

Surnadal kommune deler ut til serveringssteder.

Blir lett å holde avstand: Kommuneoverlege Bjørn Buan og overingeniør Oddrun Persdotter Fiske i miljøretta helsevern i Surnadal kommune fikk 1 meters lister overrakt av Ole Petter Glærum, Kate Hatvik, Ole Martin Aune Fjeld, Frank Arild Brøttemsmo og Linda Øye ved aktivitetstilbudet for ungdom ved Sommerrotunet. 

Nyheter

Surnadal kommune ga en gruppe ungdommer ved aktivitetstilbudet på Sommerrotunet i Surnadal i oppgave å lage noe som kunne minne folk om å holde en maters avstand. Dette fordi vår antatte meter i avstand viser seg å være omvendt proporsjonalt av det å vise størrelsen av en tapt fisk på. 1 meters lista skal kommunen gi ut til serveringssteder. Dette fordi de ansatte ved serveringsstedene kan vise kundene hvor langt en meter virkelig er.