Videregående skoler i Møre og Romsdal blant de beste i landet

Analyse viser at videregående skoler i Møre og Romsdal – både studieforberedende og yrkesfaglige studieprogram – bidrar mer enn landssnittet til elevens resultat.

Bedre enn landssnittet.   Foto: Bjørn Brunvoll, Romsdals Budstikke

Nyheter

(Rbnett): Skolebidragsindikatoren er en analyse utført av Utdanningsdirektoratet, som viser hvor mye den enkelte videregående skole bidrar innen tre områder: