Åpner for flere modulvogntog på norske riksveier, men ikke på våre kanter

En rekke riksveier åpner nå opp for bruk av modulvogntog. Samtidig får fylkene og kommunene ansvaret for å bestemme hvilke slike strekninger på fylkes- og kommunale veier som skal åpnes for modulvogntog.

– Vi håper at fylkeskommunene vil benytte perioden fram til veilistene blir oppdatert i april 2021, til å gjøre en omfattende jobb med å finne ut hvilke strekninger som kan åpnes for modulvogntog, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.  Foto: Tor Livius Midtbø/SD

Nyheter

Dette opplyser Samferdselsdepartementet om i en pressemelding.