Bonde får trekk i produksjonstilskudd på grunn av forurensing

Bonden føler seg forfulgt.

Illustrasjonsbilde. 

Nyheter

Surnadal kommune trekker 140.000 kroner i produksjonstilskuddet for 2020 til en bonde i Surnadal for brudd på forurensingslova. Det ene gjelder forsøpling og det andre for brudd på forskrift om gjødselvarer og da krav til lagring av husdyrgjødsel.