Kontrollutvalget gransker vakttildelinger og veterinærtilskudd

Kontrollutvalget følger opp kommunens håndtering av vaktordning og etableringstilskudd for veterinærer.

Leder Ola Magne Nordvik i kontrollutvalget i Surnadal.  Foto: Geir Forbregd

Nyheter

Da saken om tildeling av vaktheimler for 2021 og framover førte til mye støy på seinhøsten i fjor ba kontrollutvalget om en orientering av hvilke tildelingskriterier kommunen baserte utlysningen av vaktheimler på. Kontrollutvalget fikk, ifølge utvalgets leder, en orientering de var fornøyd med. Nå etter tildelingen vil utvalget be om en orientering om hvordan kommunen fulgte opp sine kriterier ved tildelingen. Sju vaktheimler i gamle Halsa, Rindal og Surnadal ble tildelt. Tre i Rindal og fire i Surnadal/gamle Halsa. I Rindal fikk de tre veterinærene med avtaler fra forrige periode avtaler for en ny periode. I Surnadal gikk tre heimler til veterinærselskapet Invet og en til veterinærselskapet UVB.