Altisentrene innfører makstall på kunder i alle butikker

Mange butikker har hatt makstall - nå gjelder det alle.

Illustrasjonsbilde. 

Nyheter

Direktør Lars Ove Løseth i Alti Forvaltning sier koronainnskjerpingen på nyåret fører til at alle butikker i Altisentrene nå får makstall på antall kunder det kan være i butikkene til enhver tid. Å passe på dette blir et butikkansvar, men senterledelsen bidrar der det trengs. Alti har etter innskjerpelsen regjeringen kom med gjeldende fra mandag hatt dialog med alle sine butikker og samarbeidspartnere for å gi nye retningslinjer.