Rekordmange vil pusse opp - aldri har søknadsbunken vært større

Tilskudd fra Kulturminnefondet utløser stor privat innsats og tilskudd fra andre, viser en analyse.

Illustrasjonsbilde: Nyheim Lodge i Sunndal er ett av de mange prosjektene som Kulturminnefondet har vært med på å støtte. Totalt utgjør tilskuddene til 406 prosjekt i Møre og Romsdal i perioden 2003-2020 nær 64,8 millioner kroner.  Foto: Tom Gustavsen / Kulturminnefondet

Nyheter

Kulturminnefondet er en statlig tilskuddsordning og et lavterskeltilbud for private eiere og frivillige organisasjoner som eier verneverdige kulturminner. Siden oppstarten i 2003 har Kulturminnefondet tildelt 1 milliard kroner til restaurering av kulturminner. Det har ført til en samlet innsats på 3,5 milliarder kroner til bevaringsarbeid. I tillegg kommer verdien av at kulturminnene på ny får aktiv bruk. Aldri har søknadsbunken vært større enn i 2020. Rekordmange vil nå pusse opp kulturmiljøer.