Surnadal, Rindal, Sunndal og tidligere Nesset:

Nesten 400 000 til ambulansene!

God fart i innsamlingene for hjertekompresjonsmaskiner til ambulansene i Surnadal, Rindal, Sunndal og tidligere Nesset kommune.

Ber om hjelp til å hjelpe: Brannsjef Tor Arne Moen, ambulansearbeiderne Linda Kvande og Bettina Røen Helgetun ønsker å kunne øke redningsberedskapen med en hjertekompresjonsmaskin.  Foto: Geir Forbregd

Nyheter

Før jul satte brannvesenet i Surnadal og Rindal i gang en innsamlingsaksjon for å få en hjertekompresjonsmaskin til hver av ambulansestasjonene. Dette for å kunne gi livreddende førstehjelp til sterkt nedkjølte personer og til personer som trenger hjertekompresjon under transport med ambulanse. Det kom raskt inn vel 70.000 kroner på spleis og på konto.