Krever åpning av Fv 65 for modulvogntog nå

- Trøndelag har gjort det med sin del av Fv 65.

Fylkespolitiker Lilly Gunn Nyheim (Ap) fra Surnadal har bestilt sak på åpning av Fv 65 for modulvogntog til februarmøtet i samferdselsutvalget i Møre og Romsdal. 

Nyheter

E 39, E 136 og RV 70 i Møre og Romsdal er åpna for å kjøre modulvogntog opptil 24 meter. Staten sier også fylkeskommuner og kommuner kan vurdere hvilke veger de ønsker å åpne for slike vogntog. Denne forskriften trådte i kraft den 21. desember. Før det hadde forskriftsendringen vært ute på høring og flertallet i fylkesutvalget i Møre og Romsdal vedtok en uttale der de ønsker modulvogntog velkommen på de veger i fylket som er egnet, og nevner spesifikt Fv 65 som en veg der det kan kjøres modulvogntog. I Trøndelag har de åpnet Fv 65 for modulvogntog. Samferdselsavdelinga i Møre og Romsdal har ennå ikke vært i stand til å gjøre det samme med resten av fylkesvegen som ligger i Surnadal. Avdelinga ønsker å skynde seg langsomt for å se om det kan være flaskehalser som må utbedres før modulvogntog kan kjøre der. Dette opprører fylkespolitiker Lilly Gunn Nyheim (Ap) som var med å kjempe gjennom flertall for høringsuttalen i fylkesutvalget i fjor.