Sunndal hadde høyere utslipp enn Surnadal, Rindal og Heim til sammen

Dette viser Miljødirektoratets oversikt over utslipp av klimagasser. – Dette er et nyttig verktøy i klimaarbeidet og bidrar til økt bevissthet om hva som gir utslipp lokalt, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Klimagassregnskapet for kommunene for 2019 er nå klart. Sunndal kommune hadde et utslipp av klimagasser på over 600 000 tonn.   Foto: Chuttersnap, Unsplash

Nyheter

Sunndal kommune hadde et totalt klimagassutslipp på over 600 000 tonn i 2019. Hvorav kilden til 623 951, 6 tonn CO₂-ekvivalenter er industri, olje og gass. Utslipp fra industri, olje og gass var kun på 71, 5 tonn CO₂-ekvivalenter i Surnadal kommune, 313 182, 2 tonn CO₂-ekvivalenter i Heim kommune og 0 tonn i Rindal kommune.