Sjekk kor mange bustadar som vart solgt i Driva-distriktet og kva dei kosta

Halsa hadde auking i totalsalet av eigedomar og over halvparten av fritidsbustadane i Surnadal vart solgt til under prisantyding. Dette er nokon av tendensane i salet av bustadar i 2020.

Ein av dei dyraste eienbustadane som vart solgt i Surnadal i 2020, var i Glønavegen. Huset har to etasjar og vart bygd i 2010. Det vart ikkje solgt til over prisantyding.   Foto: EiendomsMegler 1 Midt-Norge / Nathan Lediard

Nyheter

Halsa i Heim kommune er den staden i Drivas nedslagsfelt som hadde størst auking i totalsalet av eigedomar og fritidsbustadar i 2020. Dette viser ei oversikt Driva har fått av EiendomsMegler 1 Midt-Norge, oversikta er laga av Eiendomsverdi.