Halsanaustan barnehage foreløpig reddet

Legges ikke ned til høsten, men blir en del av den videre budsjettdiskusjonen til høsten.

Kjell Øyasæter fra Heimlista fremmet forslaget fra posisjonens side om foreløpig å bevare Halsanaustan barnehage. 

Nyheter

Det vakte så stor oppstandelse da formannskapet i Heim vedtok å legge ned Halsanaustan Barnehage som et ledd i å bringe budsjettet i kommunen i balanse. Befolkningen og næringslivet på Halsanaustan aksjonerte, noe som førte til at flertallskonstellasjonen i kommunestyret, i et gruppemøte før dagens kommunestyremøte, vedtok å redde barnehagen. Spenningen lå likevel i lufta da kommunestyret ble satt. Skulle flertallet holde, eller skal ungene flyttes til barnehagen på Liabø? Resultatet, det blir en fredning på i hvert fall ett år. Forslaget ble vedtatt mot tre stemmer.